Maatregelen verduurzamen bestaande bouw

Wij denken mee in oplossingen!

We willen toch allemaal investeren in energiebesparing!

De 4 fasen voor het toepassen van energetische maatregelen.

1. Inventarisatie gebouw

In deze fase wordt er een zogenaamde ‘nulmeting’ uitgevoerd. Alle bouwkundige- en installatietechnische onderdelen worden opgenomen en ingemeten. De resultaten worden mede vertaald in een energie-index (ofwel het oude labelnivo).

 

Tevens bepalen wij meteen de conditie van het onderhoud van desbetreffend onderdeel. Hierdoor worden de maatregelen voor het onderhoud duidelijk.

2. Ambitie opdrachtgever

In deze fase volgt er een ‘maatwerkadvies’ waarbij de energieprestatie van maatregelen inzichtelijk worden vertaald met de label verbetering, de CO2 –reductie, de terugverdientijd en de levensduur van een onderdeel.

3. Plan van aanpak

Door een keuze van maatregelen te nemen (samenstellen pakket) kan er een stappenplan worden gemaakt tot een gewenst labelnivo. Wij maken per maatregel of stap de kosten inzichtelijk zodat ook deze informatie helder is voor de uiteindelijke besluitvorming.

 

Bouwkundig kunt u denken aan de navolgende maatregelen:

 • Vloerconstructie – bodem en vloer
 • Gevelconstructie – spouwmuurisolatie, buitengevelisolatie systemen
 • Dakconstructie – buiten- of binnen isolatie
 • Glas en kozijnen – HR ++ glas, driedubbel(triple) glas, thermische onderbrekers etc.
 • Diversen voorzieningen – tochtstrips etc.

Installatie technisch kunt u denken aan maatregelen ten behoeve van:

 • Verwarming en warm tapwater
 • Ventilatie – mechanisch, centraal, individueel, gebalanceerd etc.
 • Verlichting – LED armaturen, aangepaste binnenwerken en energiezuinige schakelingen
 • Zonne-energie- zonnepanelen en fotocellen
 • Windenergie – molens en vinbuizen

4. Rapportage

Onze kracht ligt verder in de vertaling van de maatregelen naar praktische bouw- en installatie producten. Deze kunnen worden voorgeschreven in een werkomschrijving of een offerteaanvraag.

5. Uitvoering

Desgewenst kunnen wij de navolgende werkzaamheden aanvullend uitvoeren:

 • Afmelden en labelen nieuwe situatie.
 • Onderzoeken mogelijke subsidies en het verzorgen van de aanvraag.
 • Bouwbegeleiding en realiseren uitvoering project.
 • Controle voorgeschreven producten.